ขับเคลื่อนโดย Blogger.

แบบฟอร์มสมัครงานภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

วิธีกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ
อ.ภูษิต  รัตนวงศ์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
            ใบสมัครงานที่ผู้สมัครต้องกรอกตอนที่ไปสมัครงานตามบริษัท  ห้างร้านต่างๆ นั้น  จะมีลักษณะต่างๆ กันในแต่ละแห่ง  แต่โดยส่วนรวมแล้วมักจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแทบทุกแห่ง  โดยมีรายละเอียดการกรอกดังนี้

1.  หลักการเบื้องต้น       (How to complete an application form)


1.1  
ทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ของใบสมัคร  (Read clear what the procedures are) เช่น  ให้เขียนหรือพิมพ์ หรือข้อความตอนใดที่ต้องเขียนด้วยอักษรตัวพิมพ์


1.2
ตอบคำถามในใบสมัครให้ครบถ้วย (Complete all question) ข้อความใดที่ไม่ต้องการก็ให้ทำเครื่องหมายหรือใส่ข้าความลงไป


1.3
กรอกใบสมัครให้ดูน่าสนใจที่สุด  (Make it clean, clear, accurate interesting, and well- presented) หมายถึงเขียนให้สะอาดเรียบร้อยและเลือกเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจมากที่สุด


1.4
เตรียมคำถามที่อาจถูกถามจากการกรอก (Prepare to be questioned about what you
filled in)  เป็นการเตรียมคำอธิบายว่าสิ่งที่เรากรอกลงไปนั้น  ถ้าต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมจะอธิบายเพิ่มเติมอย่างไร


1.5
กรอกใบสมัครให้เสร็จโดยเร็วและรีบส่งทันที  (Complete and submit an application as
soon as possible).

2.  การกรอกประวัติส่วนตัว  (Personal Details)


2.1
การเขียนชื่อ  เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งชื่อ (Name) และนามสกุล  (Last Name / Surname) โดยใส่คำนำหน้าชื่อด้วย เช่น  Mr. , MRS. , MISS. , MS.  บางแห่งจะให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ตัวอย่างName   :           MR. SEMBAT   RAKDI                                    (English)Name   :           นายสมบัติ   รักดี                                 (THAI)


2.2
การเขียนที่อยู่  (Address)  ควรเขียนให้ละเอียด  การเขียนชื่อทางภูมิศาสตร์ (Geographical name) นั้นสามารถเขียนทับศัพท์ได้เลย  เช่นSoi
(ซอย)Thanon
(ถนน – ต่อคำว่าถนนสามารถใช้คำว่า Road แทนได้เพราะเป็นกันโดยทั่วไป)Amphoe / Khet
(อำเภอ / เขต)Changwat
(จังหวัด – จะเขียนนำหน้าชื่อหรือไม่ก็ได้ เพราะชื่อจังหวัดต่างๆ เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว) และอย่าลืมใส่รหัสไปรษณีย์


ตัวอย่างPresent Address
622 / 151  Soi Suan Luang, Charansanitwong Rd., Khet
Bangkoknoi, Bangkok  10700